Băng tải

Băng tải là một hệ thống vận chuyển tự động được thiết kế để di chuyển các vật phẩm hoặc sản phẩm từ một vị trí đến vị trí khác trong quá trình sản xuất hoặc vận hành. Băng tải thường được sử dụng để tối ưu hóa quá trình sản xuất, tăng năng suấtgiảm sự tương tác thủ công.

Hiển thị kết quả duy nhất